سلامت معنوی

جوابدهی آزمایشات

تعرفه های درمانی

درمانگاه

معرفی بخش ها

نحوه نوبت دهی

22 فروردین 1402
قابل توجه مراجعه کننده محترم  نوبت دهی این مرکز فقط یکروز قبل از ...

زمان نوبت دهی

11 خرداد 1397
رزرو نوبت ازساعت00 :13 الی 00 :24 روز قبل از طریق تلفن گویا ...

بهبود کیفیت

خدمات

وبینارها

آموزش کارکنان

درمانگاه

تور مجازی

مرکز تحقیقات

درباره بیمارستان